Fotograf Kate-Monica er fagutdannet fotograf, med både skole og tradisjonelt svennebrev, og fullførte mesterbrevet i

fotograffaget i juni 2016. 8 oktober 2016 åpnet hun opp nytt fotostudio på Kilden senter i Fana, Bergen.

 

Det tradisjonelle fotografiske håndverket er dessverre under press fra mange fronter. Det er langt mellom kompetente

fotografer og det utdannes for få fotografer for fremtidens behov. I vår digitale hverdag står fotografiets håndverk i fare

for å dø ut. Pr i dag er det kun registrert 5 aktive fotografmestre i Hordaland fylke.

 

Fotograf Kate-Monica har en ektefølt respekt for fotografiet. Med en iboende stolthet for hver eneste eksponering, høster

hun jevnlig inn anerkjente priser for sitt arbeid. Gjennom årene har hun også utviklet seg til å bli nasjonalt ettertraktet

som både foredragsholder og jurymedlem.

 

Hun er kanskje mest kjent for hennes unike nyfødtportretter. I løpet av barnets første dager forevige hun den

umiddelbare kjærligheten og nysgjerrigheten mellom det nye livet og de stolte foreldrene. Denne viktige

dokumentasjonen av disse skjøre og flyktige øyeblikkene har blitt en stor suksess. Dette bringer hennes lojale kunder

tilbake til ny fotografering, når neste lillebror eller lillesøster kommer til verden.

 

Fotograf Kate-Monica finner også tid til å dyrke sine egne prosjekter. Den kunstneriske kreativiteten får utløp i en

lekegrind der lyst, idé og intuisjon får fritt spillerom. Hun beveger seg i et landskap der det klassiske portrettet veves

sammen med grafiske elementer og følelsesladet fotokunst.

 

Med serier som «Kids of Norway» og «Raven» plasserer hun lekent det skandinaviske barneansiktet i nye omgivelser

med uvanlige stemninger.

«Silent Hill» og «HOUSE» er to spennende serier bygget på kontraster i en rå sjangermiks. Her utfordrer hun balansen

mellom det tradisjonelt trygge portrettet, og flytter den mot mørkere situasjoner i en ukjent atmosfære. Med en

surrealistisk undertone, presses grensene i disse verkene mellom det dystre, det absurde og det ubevisste.

 

Kate-Monica ønsker deg velkommen til en spennende og annerledes fotografering.


 

 

Fotografiet

Det første fotografiske bildet ble tatt i 1827.

Ordet fotografi er dannet av ordene (fos=lys og grafein=skrive/pensel) som i

alminnelighet uttrykker ”å tegne med lys”.

Teknikken består som kjent av mekanisk/kjemisk/digital-bearbeidelse

av reflektert lys gjennom et sensitivt medium.

I moderne tid brukes digital teknologi i majoriteten av alle oppdrag.

 

Kunsten

Det finnes to hovedgrener i kunsten; den første har som mål å finne erkjennelse

om hva det er å være menneske og grenen karakteriseres oftest som kunst.

Den andre har som mål å gjøre publikum lykkelige i den perioden verket sanses.

 

Mange fremholder at kunsten er subjektiv og at det derfor ligger i dens natur at

den ikke kan vurderes objektivt. I virkeligheten er kunsten tuftet på den antakelse

at den subjektive opplevelse opptrer lovmessig.

Kunsten er i sitt innerste vesen et forsøk på å avdekke disse lovmessighetene,

både der de er almenngyldige og der de varierer fra et individ til det neste.

 

Utforskningen av lovmessighetene kan skje gjennom form.

Fra denne innfallsvinkelen har vi disipliner som komposisjon,

dramaturgi, komikk, og det bevisste regelbrudd.

Eller den kan skje gjennom bearbeidingen av motivet.

Herfra har vi karaktertegningen og den kunsteriske analysen av menneskelige temaer.

 

Om oss

Gjennom alt vi skaper og gjennom våre opplevelser av livets fasetter,

fester vi oss ved at enkelte episoder står fram som unike og gjerne mer strålende enn andre.

Episoder som for oss kan bekrefte eller fortelle noe om hvem vi er,

hvordan øyeblikket oppstod som de gjorde. Eller hvorfor historien ble slik som den ble.

 

Vi kan betrakte vår egen historie som en billedserie,

hvor noen enkeltvis er vanvittig verdifulle for oss selv.